Sprint 2 Data Science Kamp - Subotica, 03.11 - 15.12

šta je sprint data science kamp?

Sprint2DataScience kamp je prvi sveobuhvatni kurs iz Data Science oblasti za IT profesionalnce!

Data science

Data science je spoj statistike i matematike sa softverskim inženjeringom, bazama podataka, poslovnom analitikom i razumevanjem domena, u cilju pronalaženja znanja u velikim količinama podataka.

Praktičan rad

80-90 časova predavanja kroz pojašnjavanje teorijskih osnova i demonstriranje praktičnih primera. 10 časova 1-1 rada sa onlajn mentorima. Ceo dan data-hackatlon sa konačnim show-off projektom za prikazivanje potencijalnim klijentima.

Nove tehnologije

Ovaj kurs je baziran na Python programskom jeziku i demonstracije su uz Scikit-learn, Pandas, Numpy, Keras i tensorflow biblioteke. Od infrastrukturnih sistema proći ćemo kroz elasticsearch i spark.

Snimci svih predavanja

Sva predavanja će biti snimana i dostupna svim polaznicima tokom trajanja Kampa (i posle), pa u slučaju sprečenosti dolaska na jedan od termina polaznici mogu lako da nadonkade propušteno.

DATA SCIENCE

PRIMER PREDAVANJA

o kursu

Ovim kursom stičete dovoljno znanja za početak DS karijere!

Sa preko 50 časova predavanja DS kurs će Vas osposobiti za pronalaženje novog DS posla, kao i za pokretanje novih DS poslova u sopstvenoj organizaciji.

Preko 50 časova predavanja i žive python demonstracije pokrivaju sve ključne data science i machine learning oblasti. Veliki broj vežbi i projekata koji preslikavaju data science probleme i procese iz stvarog iskustva. Problemi su potpuno isti onima za koje postoji interes na tržištu i potražnja za poslovima.

Možete da postavite pitanje ili podelite ili pronađete resurse u svako doba putem SLACK kanala dostupnog svim studentima i predavačima. 1-na-1 mentorstvo sa profesionalcima iz oblasti. Video snimci svih predavanja, walktrhought kroz Jupyter notebooks sa primerima i rešenje zadaka su potpuno dostupni za oflajn upotrebu.

  • data science koncepti
  • Primenite svaku lekciju na primerima
  • Pitajte i podelite projekte sa stručnjacima iz industrije
  • Download celokupnog sadržaja programa

PREDAVAČI

Ukratko o predavačima:

Ilija Subašić
DATA SCIENTIST
Edukator, doktorat iz informatike sa Univerziteta u Luvenu, Belgija, na temama obrada prirodnog teksta. Preko 10 godina svakodnevnog rada na data science problemima u realnim sistemima. Oblasti intersovanja obrada prirodnog jezika (NLP), pretraživnje dokumenta, social media mining. Iskustvo u nekim od najboljih londonskih startup kompanija, i predavač na nekoliko data science kampova.
Vladimir Matić
PROFESOR
Master sa ETF-a u Beogradu i doktorat sa Univeziteta u Luvenu na temama upotrebe machine learning algoritama u medicinske svrhe. Razvoj matematičkih algoritama koji bi automatizovali interpretaciju signala elektroencefalograma kod novorođenih beba (neoguard.net). Sfera njegove naučne eksertize su mašinsko učenje-veštačka inteligencija, digitalna obrada (biomedicinskih) signala i automatika. Vodi data science tim na Singidum univerzitetu i uređuje sajt datahacker.rs/.
Nebojša Gvozdenović
CTO
Profesor, enterpreneur, matematičar. Doktorat sa Univerziteta u Amsterdamu na temama matematičke optimizacije. Interes optimizacija u problemima logistike i saobraćaja. Vlasnik Infora research group, CTO OneTraffc, profesor Univerziteta u Novom Sadu. Rad na optimizaciji ogromnih saobraćajnih i logistilkih sistema NIS, MK Grupa, Mercata.
Sten Govaerts
TECHNICAL LEAD
Data scientist, doktorat sa Univerziteta u Luvenu na temama vizualizacije podataka, sistema za preporučivanje i semantičkog weba. Preko 15 godina praktičnog iskustava u izgradnji data science sistema, sa najviše akcenta na sistemima za preporučivanje (recommender systems). Poseban interes ka spoju data science i HCI (human computer interaction) tehnologija.

Cena i vreme održavanja kampa

Cena Sprint2DS Kampa je 980 EUR (u cenu je uračunato osveženje, hrana tokom kursa + sertifikat). Kamp će trajati 7 vikenda, od 03. novembra do 15. decembra (subota i nedelja). Polaznici obezbeđuju smeštaj sami, ali po potrebi InfostudHUB može pomoći oko izbora i rezervacije smeštaja (na upit polaznika). Prijave za kamp će se vršiti do kraja oktobra.

Sprint2DataScience kamp će se održati u prostorijama InfostudHUB-a na adresi KORZO 1, SUBOTICA.

Kamp se organizuje od strane InfostudHUB-a uz podršku Infostud Grupe radi podsticanja učenja DataScience-a i jačanja te zajednice u Srbiji i Subotici.

KONTAKT

Za bilo kakve informacije kontaktirajte nas putem mail-a